Informacja Administratora Danych Osobowych

dla uczestnika szkoleń , konferencji, pokazów, demonstracji i doradztw grupowych w formie online

Klauzula informacyjna RODO

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale, ul. Suszyckich 9 36-040 Boguchwała tel. 17 870 15 07; e-mail: boguchwala@podrb.pl,
 • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego możliwy jest poprzez e-mail: inspektor.odo@podrb.pl
 • Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 • Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże  odmowa podania danych może skutkować brakiem zgody na uczestnictwo w szkoleniu, konferencji, pokazie, demonstracji czy doradztwie grupowym w formie online,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w szkoleniu, konferencji, pokazu, demonstracji, doradztwa grupowego w formie online na platformie CISCO WEBEX,
 • Szkolenia, konferencje, pokazy, demonstracje, doradztwo grupowe w formie online będą rejestrowane,
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
 • a) Nie dłuższy niż jest to konieczne w celu rozliczenia dotacji celowej przez PODR,
 • b) lub do momentu otrzymania dyspozycji od Pani/Pana do ich usunięcia;
 • Posiada Pani/pan prawo do cofnięcia swojej zgody  na przetwarzanie danych osobowych
  w dowolnym momencie – na zasadach określonych w art. 7 ust.3 ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016r.,
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia prawo do przenoszenia danych, prawo do ograniczonego przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych – na zasadach określonych w art. 15-21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą  przekazywane poza obszar Unii Europejskiej
Szkolenia